Statistik Pengadilan

STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SUWAWA
TAHUN 2021

NO JABATAN JUMLAH
PEGAWAI
JENIS
KELAMIN
GOLONGAN/RUANG     PENDIDIKAN TERAKHIR
L P II
III IV
a b c d a b c d SLTA D3 S1 S2 S3
1. Ketua 1  - - - - - - - - - -  1 - - - - 1 - -
2. Wakil Ketua 1 - 1 -  - - 1 - - - - - 1 -
3. Hakim 3 2 1 - - - - 3 - - - - - - - - - 2 1 -
4. Panitera 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
5. Sekretaris 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
6. Panitera Muda 3  1 2  - - - - - - 2 1 - - - - - - 1 2 -
7. Kepala Sub Bagian 3  3 - - - - - 2 1 - - - - - - - - 3 - -
8. Panitera Pengganti 5 3 2 - - - - - 2 1 2 - - - - - - 3 2 -
9. Jurusita 1 1  - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - -
10. Jurusita Pengganti 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - -
11. Staf Kepaniteraan Hukum 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - -
12. Staf Kepaniteraan Permohonan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Staf Kepaniteraan Gugatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - -
16. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17. Honorer 6 3 3 - - - - - - - - - - - - 1 - 5 - -
  Jumlah 27 17 10       2 6 3 3 6   1     3   18 6